Kazinczy Ferenc (1759-1831)

A mi nyelvünk…úgy áll a több nyelvek között, 

mint a főnix az ég madarainak számában…

(Kazinczy Ferenc)

Kazinczy Ferenc személyében az 1800-as évek elejének tekintélyes irodalmi alakját tiszteljük. Gazdag életpálya: kilenc kötet fordítás (hat kiadatlan), és a Pályám emlékezete, ami önéletrajz, de valójában korrajz is, aztán a Fogságom naplója a 2387 napos börtönbüntetéséről – hajmeresztő, regényes részletekkel: itt írt arról a sajátos jelrendszerről is, hogy a rabok a cellafalon keresztül kopogtatással üzentek egymásnak. Bűne, amiért fogságra ítélték, annyi volt, hogy figyelemmel követte a magyar jakobinus mozgalmat, lemásolta írásaikat, benne a császári udvar ellen lázító szövegekkel. Börtönévei alatt néha a rozsda oldatát vagy saját vérét használta tinta helyett. Élete során több, mint 6000 levelet írt – ezek 23 kötetet töltenek meg! Mindezt célirányosan és határozottan. Otthona, a Bányácskáról Széphalomra keresztelt település ezekben az években a magyar irodalom központja lett.

Az utókori emlékezet és megítélés Kazinczy Ferencben nemcsak az írót, hanem sokkal inkább az irodalomszervezőt és stílusreformálót értékeli. Művelődési-irodalmi elképzeléseinek központjában a „fentebb stíl”, egész pontosan az igényes, emelkedett nyelvhasználat állt. Ezért még harcolni is kész volt, hiszen akadtak kritikusai elegen, akik mesterséges beavatkozásnak minősítették nyelvújító elképzeléseit. 1811-ben tudatosan állította tehetségét a magyar nyelv megújításának szolgálatába. Ekkor jelent meg a Tövisek és virágok epigramma-kötete. 

Ebből A nagy titok kétsorosa: nagy telitalálat. Felkelti olvasója figyelmét. Végre megtudjuk a választ! Ez pedig annyira egyszerű, hogy szinte magunk előtt látjuk Kazinczy mosolyát:

Jót s jól!

„Hála szellemének!” – írta Kazinczyról Kosztolányi Dezső, és hozzáfűzte: „Egyébként e két előbbi szó – a hála is, a szellem is – az ő alkotása.” 

Kései, legifjabb gyermeke, Kazinczy Lajos honvédezredes, a szabadságharc vértanúja. Rákospalotán a Fő út és a Régi Fóti út között elhelyezkedő Kazinczy utcát róla nevezték el 1883-ban.

Szöveg: VerShaker
Szakmai lektor: G. Tóth Franciska

KAZINCZY FERENC
(1759-1831)

A NAGY TITOK

Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted,
Szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot.

Comments are closed.